זרמים בקבלה

ישנם כמה זרמים בתורת הקבלה הנפוצים בין המאמינים ובכל רחבי העולם אך שני הזרמים העיקריים הינם הקבלה התאוסופית או תאורגית, והזרם של הקבלה האקסטטית הראשון הוא המעשי והשני הוא הרוחני. זרמי תורת הקבלה הם :

1- הקבלה התאוסופית- תאורגית

הזרם שמאמין שמעשי האדם הם אלו שמשפיעים על האלוהות. לכן זרם זה עוסק עוסק בלימוד האלוהות ועשרת הספירות- הזרם המתמקד במבנים האלוהיים. זרם זה מתרכז על ספר הזוהר ותורת האר"י.

2- הקבלה האקסטטית

הזרם השני הוא – הקבלה האקטטית העוסקת בהיבט החוויתי של הקבלה ז"א הדבקות באל תוך כדי הארה רוחנית על מנת להגיע לאקסטזה הרוחנית- האיחוד המיסטי עם האלוהים.

המקובל והנציג הבולט בזרם של הקבלה האקסטטית הוא אברהם אבואלעאפיה

3- הקבלה הנוצרית

נוצרים רבים החלו לחפש סודות וביסוס לעיקרים הנוצריים בתוך תורת הקבלה והנסתר לאחר שמצאו דמיון רב בין יסודותיה לבין יסודות האמונה והדת הנוצרית.

נציגים בקבלה הנוצרית ומקובלים הבולטים הם יוהאנס רויכלין הגרמני ופיקו מירונדולה האיטלקי.

4- קבלה בעידן הפוסט מודרני

כיום אנחנו עדים לפריחה גדולה ומחודשת של ההשתייכות לתורת הקבלה במיוחד מאנשים מפורסמים וסליבריטאים כמו מדונה, בריטני ספירס, דמי מור, ועוד הרבה מהם שחרטו על גופיהם מילים בעברית כמו "אסתר" שחרטה אותו הזמרת מדונה. סוג זה של קבלה נחשב לניו איידג' אשר שונה מהקבלה שאנו מכירים.

5- קבלת צפת

התמורה היסודית בקבלת צפת היא הבאת חכמת הקבלה לכל שכבות הציבור. להביא תופעה ציבורית רחבה ונחלתם של רבים.

6- קבלת הרמ"ק

הרמ"ק נחשב כגדול המקובלים העיונים והנציג החשוב ביותר של קבלת צפת. הרמ"ק נחשב לתאולוג הסיסטמאטי העיקרי של הקבלה.

7- האר"י וגוריו – האר"י והקבלה הלוריאנית

"תלמידיו של האר"י היו חוג מסוגר שלא קיבל אליו אלא תלמידים נבחרים. גם לאחר פטירתו של האר"י המשיך חוג זה להסתגר בתוך עצמו, ולא פעל להפצת תורת האר"י. התפשטות קבלת האר"י החלה רק במחצית השנייה של המאה ה-16, עם מסעותיו של ישראל סרוג באיטליה ובפולין. בעקבות כך החלה קבלת האר"י לצבור תאוצה באיטליה, בפולין ובטורקיה, וזו גרמה להתעוררות רבה. בשל העובדה שהיה זה סרוג שפעל להפיץ את תורת האר"י, נטבעה בראשיתה קבלה זו תחת חותמו, וזאת עד אמצע המאה ה-17, אז הופצו כתבי היד של ר' חיים ויטאל. עם הפצתם של כתבים אלה התפשטה עוד יותר הקבלה הלוריאנית והגיעה לכל קהילות ישראל, עד שקנתה לה את הבכורה במחשבה הקבלית מראשית עלייתה ועד לימינו." (ויקיפדיה)

8- קבלה ליטאית והרמח"ל

9- הקבלה בתנועת החסידות

כיום תורת הקבלה התחילה להיות פופולרית ברחבי העולם לא רק בקרב יהודים אלא אנו יכולים למצוא הרבה נוצריים, מוסלמים או מדתות אחרות המשתייכים לתורה זו ודרכה הם יכולים להגיע לשלמות ולהבין את המציאות של העולם והקשר המחבר בינינו לבין הבורא.