מושגים בקבלה

 • חכמת הקבלה – תורה החוקרת את הימצאות האדם, מי ברא אותו?, איך נולד?, ממה נעשה?, ולאיזו מטרה הוא קיים?
 • מקובל- הוא האדם שהגיע לתשובות על השאלות המהותיות והקיומיות של בריאת העולם וחיי האנושות באמצעות הבנת חכמת הקבלה.
 • ספר הזוהר – הספר המרכזי של חכמת הקבלה.
 • תורת הספירות- מבנה היסוד של הקבלה ותרשים החיים.
 • עולם אין-סוף – אחד משבעת העולמות שמדברת עליהם תורת הקבלה- כשמלכות מלאה באור, היא נקראת " מלכות דאין סוף" או " עולם אין-סוף", מכיון שהיא מלאה באור ללא שום הגבלה.
 • עולם הצמצום- כשהמלכות מגרשת את האור מעצמה ונשארת ריקנית, היא נקראת " עולם הצמצום".
 • עולמות אבי"ע – אצילות, בריאה, יצירה , עשייה. זהו העולם החומרי שמהווה דרגה נמוכה של עולמות גבוהים יותר. כל אחד מעולמות אלו מהווה נשמה ומקור חיים לעולם שמתחתיו. עולמות אלו –
 1.     עולם האצילות – עולם התגלות האלוהות – זהו עולם הספירות
 2.     עולם הבריאה – עולם הנשמות – כיסא הכבוד.
 3.     עולם היצירה – עולם המלאכים
 4.     עולם העשיה – העולם הגשמי
 • האור העליון- אור מלטף וחודר לתוך הלב, אור גדול ומחבר, מתקן ונותן שמחה גדולה ואושר.
 • אלוהות- זוהי התופעה שבה האל יוצר קשר עם האנושות ומשפיע על המציאות.
 • האצלה – ההתגשמות האלוהית בעולם החומרי.
 • הספירות – המושג היסודי בקבלה כאשר הספירות הן אלו שמרכיבות את המבנה של הקבלה.
 • מחלוקת עצמות וכלים – המחלוקת הינה בין הרבנים וחכמי הדת בקשר לספירות של הקבלה, האם הן כלים מעַצְמוּת הבורא או נפרדות ממנו כמו כלי האומן.
 • צמצום – אלוהים צמצם מעט את עצמותו האינסופית הבלתי גבולית, הותיר עיגול מבלי נוכחותו, שנקרא החלל הפנוי, ובנקודה זו נברא היקום, שיש לו קיום שכביכול אינו תלוי באלוהות
 • שבירת הכלים – כתוצאה ממנה התפזרו ניצוצות אל תוך הקליפות. הגאולה תבוא כשיופרדו אלו מאלו.
 • אדם קדמון – העולם הראשון היוצא לאחר הצמצום ומקבל את הארותיו מאין סוף.
 • אורות – דבר הגובל בין גשמיות לרוחניות, והמושג הקרוב ביותר לרוחני הניתן לתפוס בחוש.

ניצוצות – הארות שדרכן להיכבות, והן עומדות להתעורר, להתלקח ולהאיר שוב כבתחילה.

שלושה קווים – צורת המבנה של עשר הספירות של הקבלה בנויה משלושה קווים והם :

 1.  קוו ימין – הקוו המשפיע ללא הגבלה- נחשב לקוו זכרי.
 2. קוו אמצעי – הקוו המחבר בין הימין לשמאל- זיווג ואיחוד של ההשפעה עם ההגבלה.
 3.  קוו שמאלי- קוו ההגבלה והימנעות מהפשעה
 4. התורה- התורה קודמת עולם, מכילה ומורכבת ממילים ואותיות המרכיבות את שמו של האל.
 5. נשמה – הינה החלק הרוחני שנמצא באדם.
 6. צלם אלוהים – האדם נברא בצורתו וצלמו של אלוהים.
 7. גלגול נשמות- הנשמה הטהורה לא מתה אלא היא עולה לשמיים וחוזרת.
 8. צער השכינה וזיווג עליון- בשל החטאים של העולם והנתק בין שתי הספירות שהן התפארת והמלכות נובע צער השכינה שהינו הכאב הגדול ביותר. עשיית מצוות יכולה לאחד בין שתי ספירות אלו מה שנקרא "זיווג עליון".
 9. נפש – רוח החיים.
 10. רוח- הקשר בין הנפש והנשמה.
 11. חיה – הסוג העילאי של הנפש.
 12. יחידה – עצם ההתאחדות של נברא עם בורא ללא שום ציור