תורת הספירות

ספירות לפי הקבלהתורת הספירות היא אחת משבעת העולמות שמדברת עליהם תורת הקבלה וספירה הינה המושג היסודי בעולמה של הקבלה. עולם הספירות הוא בעצמו עולם האצילות או תהליך ההתגלות האלוהות, ז"א הרמות והאיכויות השונות שבהן מתגלה האל בעולם, מאחר ועל פי תורת הקבלה אלוהים הוא אינסופי אך אפשר להבין את הצורות שבהן הוא מתגלה וזה מה שנקרא תורת הספירות.

מבנה הספירות הינו בצורת גוף אדם, או שאחרים מתארים אותו כעץ שהשורשים והמקור שלה מתחיל מהשמיים ושאר החלקים נמצאים מתחת לשמיים עד לאדמה. ספירות אלו מתחלקות לשתי קבוצות שהן הספירות העליונות והן שלוש ספירות המכונות (ג' ראשונות) והקבוצה האחרת שהן שבע ספירות נקראות (ז' תחתונות). במבנה של הספירות ישנן שלושה צדדים והם הימני, השמאלי, והאמצעי. שכל צד יש את המשמעות שלו מהספירות הנמצאות וממוקמות עליו אשר צד ימין הוא הצד הזכרי המתאר את הפשטות, והינו הרצון להשפיע ללא גבולות. הצד השמאלי הוא הנקבי שמתאר את הפירושים, ההגדרות והפרטים של החיים, והוא הרצון להגביל ולא להשפיע. והצד האמצעי הוא הזיווג בין הצדדים כדי להגיע לשלמות אחרי האיחוד בין הזכר והנקבה והניגודים שביניהם- איזון בין השפעה להגבלה והיכולת להשפיע בצורה מוגבלת.

הספירות האלו שמרכיבות את תורת הספירות הן :

 • הקבוצה הראשונה – נקראות גם "מוחין" אשר מייצגות את ראש האדם, כוחות השכל והמחשבה. קבוצה זו כוללת את הספירות הבאות :
 1.  כתר – הספירה הכי עליונה – הכתר שהוא החלק הכי עליון, השלב שבו מתעורר הרצון המעורפל שעדיין לא ידוע מהו, מאין בא, והיכן נמצא וכו'… כתר או ספירה זו מייצגת את המקום שלא ידוע שהוא בעצמו קדם לבריאה. וזה נמצא בשמיים.
 2. חוכמה – הספירה שמייצגת את תחילת המחשבה והתכנון האלוהי של הבריאה, ספירה זו היא הדרך להבנת הספירה של הכתר ומה הוא רוצה!.
 3. בינה – ההתגלמות של החוכמה, המימוש של החוכמה במציאות.
 • כאן מתחילה הקבוצה השנייה שמכילה 7 הספירות המתייחסות לאדם והן :
 1. החסד – זהו כוח האהבה והרצון. לסלוח, לאהוב, להתנדב ולתת מבלי תמורה וללא התחשבות בהתנהגותו של הזולת- ואהבת לרעך כמוך.
 2. גבורה – ספירה רגשית שבה מתייחסים לכל יצור לפי מעשיו שנמדדים על פי אמת נוקשה.
 3. תפארת – הפשרה בין נתינה להגבלה. הינה מכילה בתוכה את הספירה של הגבורה ביחד עם החסד. לתת על פי צרכיו של האחר ונתינה מוגבלת.
 4. נצח- במובן של ניצחון כאשר היא מתארת את ההתגברות על הקשיים והמצבים הכי מורכבים כדי להגיע לניצחון, היכולות לשאוף ולהגיע למעלה.
 5.  הוד- להודות במת ואמירת תודה. המראה המרשים.
 6. יסוד- מכאן מתחיל המעבר וספירה זו מקושרת לאיבר הרבייה של הזכר שממנו מתחיל המעבר והחיבור של האידאות האלוהיות למציאות.
 7. המלכות – הינה מקושרת לאישה ומתחברת לספירה של ה"יסוד", היא נקראת "שכינה" כך שהיא קולטת את מה שהואצל מהאיבר הזכרי ומעבירה אותו אל העולם הממשי. לכן לא היה מותר לאנשים מתחת לגיל 40 לעסוק בקבלה.

עשר הספירות האלו הינן ההסבר והמפתח להבנת פעילות והתנהגות הבורא לבריאה, איך להתקרב לבורא ולעבוד לפי מצוותו.